Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Harmonogram zbiórki bioodpadów

I N F O R M A C J A

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy informuje,  iż od
miesiąca Sierpnia 2020r. nastąpi zbiórka bioodpadów zgodnie z poniższym harmonogramem. Pojemnik oznaczony napisem bio winien być wystawiony przy posesji do godz. 7:00

Miejscowość

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Dytmarów, Skrzypiec, Krzyżkowice, Olszynka, Słoków, Laskowice,
Nowy Browiniec, Jasiona, Prężynka, Dobroszewice, Lubrza, Trzebina

26

9 - 23

14 - 28

10 - 25

9 - 23

 

Do pojemnika należy wrzucić: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszoną trawę, skorupki jajek, trociny i korę z drzew, owoce, warzywa. 

!!! Nie wrzucamy: kości, mięsa, drewna i wyrobów drewnopodobnych, popiołu, odchodów. !!!

Wersja XML