Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania finansowe za rok 2019

PDFBilans jednostkowy.pdf


PDFFundusz jednostki.pdf


PDFInformacja dodatkowa.pdf


PDFRachunek zysków i strat.pdf
 

Wersja XML