Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłasza przetarg nieograniczony w formie publicznej aukcji o prawo najmu lokalu użytkowego w miejscowości Dytmarów 2a na okres 3 lat

PDFInformacja o wynikach przetargu.pdf


OGŁOSZENIE

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W LUBRZY

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518), oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) oraz Uchwały Nr V/34/2011 Rady Gminy Lubrza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu Gminy Lubrza

Lokal użytkowy położony na parterze budynku komunalnego w miejscowości Dytmarów 2a. Lokal ten składa się z dwóch pomieszczeń o pow. użytkowej 36 m². Wyposażonego w energię elektryczną, C.O. oraz dostęp do WC. Dotychczas wykorzystywany jako Punkt Apteczny przy przychodni lekarskiej.

Cena wywoławcza wynosi: 472,32 zł - opłata miesięczna łącznie z C.O.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

077/4375288 wew. 44-47 w godz. Od 7 00 do 15 00.

Wersja XML