Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nieczystości płynne

Stawki za szambo zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.510.2022 Wójta Gminy Lubrza  z dnia 23 czerwca 2022 roku:


Stawki za opróżnianie i wywóz osadu ściekowego z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.474.2022 Wójta Gminy Lubrza z dnia 31 marca 2022 r.


 Zamówienie usługi pod nr tel: 774375288 wew. 47

Wersja XML