Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatek mieszkaniowy

Strona archiwalna

 

PRZYZNAWANIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy:

Sposób załatwienia spraw:

  1. Rozpatrzenie podania o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  2. Wdanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

Czas załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

Podstawa prawna:


Formularze do pobrania:

Wersja XML