Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole w roku 2017

 • Kontrola z dnia 22 września 2017r

  Stan sanitarno - techniczny pomieszczeń, urządzeń do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody na terenie ujęcia wody w Skrzypcu.
  Data publikacji: 18-01-2018 23:46
 • Kontrola z dnia 18 lipca 2017r

  Kontrola podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Lubrza.
  Data publikacji: 18-01-2018 23:34
 • Kontrola z dnia 26 maja 2017r

  Kontrola sprawdzająca wykonanie nakazów decyzji administracyjnej.
  Data publikacji: 18-01-2018 23:49
 • Kontrola z dnia 26 maja 2017r

  Stan sanitarno - techniczny pomieszczeń, urządzeń do ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody na terenie ujęcia wody w Olszynce.
  Data publikacji: 18-01-2018 23:40
 • Kontrola z dnia 29 marca 2017r

  Kontrola dotacji celowej udzielonej dla ZGKiM w Lubrzy na wydatek inwestycyjny.
  Data publikacji: 18-01-2018 23:31
 • Kontrola z dnia 9 lutego 2017r

  Ocena realizacji wymogów w zakresie stosowania niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych.
  Data publikacji: 18-01-2018 23:53
Wersja XML