Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dla mieszkańców Gminy Lubrza

W związku z ujawnionym „fake newsem” dotyczącym wydanego zakazu odbioru nieczystości ciekłych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku od mieszkańców Gminy Lubrza informuję, że wiadomość ta jest nieprawdziwa i ma na celu wprowadzenie w błąd.

Niestety jak pokazuje praktyka, fake newsy mają tendencję do szybszego rozpowszechniania się niż wiarygodne i rzetelne informacje.

Proszę zatem o nieuleganie celowym manipulacjom.


Z poważaniem

Wójt Gminy Lubrza
Mariusz Kozaczek

Wersja XML