Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gospodarka Mieszkaniowa

DOCXWniosek o przydział lokalu mieszkalnego.docx

DOCZałącznik numer 1 - oświadczenie o stanie majątkowym.doc

DOCXZałącznik numer 2 - oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu.docx

DOCXZałącznik numer 3 - deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego.docx
 

Wersja XML